Objekte

Bulart Construction kryen projektimin dhe ndërtimin e shtëpive të vikendit, restoranteve, moteleve si dhe objekteve të vogla të llojeve të ndryshme për përdorim të përgjithshëm ose individual.Si fushë kryesore e veprimtarisë janë ndërtimi I objekteve individuale për banim, mbindërtimet (nënkulmet) dhe ndërtimet shtesë të objekteve ekzistuese. Çdo project përpunohet në vecmas, varësisht nga kërkesat e investuesit.

Galeri