Projektim dhe rregullim

Bullart Construction realizon idetë zgjedhore për të gjitha llojet e objekteve të kategorisë 4 dhe 5, si dhe zgjidhje të enterierit për projekte tashmë të përfunduara.Zgjidhjet janë paraqitur përmes vizatimeve teknike dhe hapsirave të përshtatshme vizuale.


*Nëse Bullart Construction është kontraktor I projektit atëherë projekti është I përfshirë në çmim.Përndryshe, projektet paguhen në përputhje me rrethanat.
Dizajnoni vetë shtëpinë tuaj!


Dizajnoni shtëpinë tuaj falas, nga kompjutori juaj duke klikuar mbi ndonjë nga imazhet e mëposhtme…

...ose shkarkoni aplikacionin e mëposhtëm për tablet dhe telefon cellular.