Буларт Констракшн е градежна фирма која се занимава со изведување на завршни работи во градежништвото, обработка на дрво, изработка на монтажни куќи и сите видови на бондручни градби, по прицнип “клуч на рака“.

Лоциран во с. Смилковци, производниот погон се протега на површина од 1000м2, опремен со низа машини кои служат за груба и фина обработка на дрво, како и за произведување на полу-префабрикувани и целосно фабрикувани елементи за изведба на нарачаните објекти.

Во рамките на производниот погон се наоѓа и административно-проектантскиот дел, кој служи за примање на странки, разработка на проекти и тековно следење на производниот процес.

Next

Нашата фирма од почетокот на своето постоење е посветена на квалитетна изработка и целосно пресретнување на Вашите потреби. Главната заложба на нашата фирма е промовирање на дрвото како природен, евтин и обновлив градежен материјал, кој воедно е нераскинлив дел од македонската градителска традиција. Преку постојаната заложба за градење на еколошки и енергетски ефикасни објекти, Буларт Констракшн има за цел да придонесе кон поквалитетен живот на самите корисници а воедно да придонесе кон зачувување на природата, обезбедувајќи поубава иднина за сите.

Next

Буларт Констракшн нуди квалитетна и брза изработка на сите завршни работи во градежништвото. Молерски услуги, електрика, водовод, изведување на санитарни чворови и други занаетчиски услуги достапни за потребите на Вашиот дом или Вашиот деловен простор.

Буларт констракшн изработува идејни решенија за сите видови објекти од 4 и 5та категорија, како и ентериерни решенија за веќе изведени објекти. Решенијата се презентираат низ технички цртежи и соодветни просторни визуелизации.

Next

Контакт

  • Адреса: Ул. Павле Божиновски 106б, Смилковци, Скопје
  • тел/факс: +389 2 555 719
  • Моб: +389 070 340 315
  • E-mail: info@bulartconstruction.comNext

Седиште